privacyverklaring.

dat pakken we persoonlijk op.

Wij respecteren de privacy van mensen die persoonsgegevens aan ons verstrekken. De persoonsgegevens die je verstrekt zullen we beveiligen en vertrouwelijk behandelen. Wij houden ons aan de Algemene Verordening Gegevens-bescherming (AVG), de Telecommunicatie-wet en andere privacyregels.

Inleiding

Wij respecteren de privacy van mensen die persoonsgegevens aan ons verstrekken. De persoonsgegevens die je verstrekt zullen we beveiligen en vertrouwelijk behandelen. Wij houden ons aan de Algemene Verordening Gegevens-bescherming (AVG), de Telecommunicatie-wet en andere privacyregels.

In deze privacyverklaring informeren wij je over de doelen waarvoor wij jouw persoonsgegevens gebruiken. Wij zullen de verkregen persoonsgegevens alleen verwerken voor de doelen waarvoor zij zijn verstrekt. Verder leggen wij je uit op welke wijze wij jouw persoonsgegevens gebruiken en welke bewaartermijnen wij hanteren.

Welke persoonsgegevens verwerken we van je en met welk doel?

We verwerken die persoonsgegevens die we nodig hebben voor jouw deelname aan een evenement. In veel gevallen vragen we je dan de volgende persoonsgegevens: naam, adres, woonplaats en telefoonnummer van de deelnemer, geslacht, geboortedatum, titel, functie, naam van een bedrijf en bankgegevens (als dat voor betaling of zekerheid nodig is). Deze persoonsgegevens hebben we nodig voor het aanbieden, leveren en factureren van onze diensten voor een evenement.

Wij zullen jouw persoonsgegevens niet aan derden verstrekken zonder jouw voorafgaande toestemming, tenzij zij dat verplicht is op grond van de wet of een rechterlijk bevel of in geval van een ander vitaal belang van jouw kant. Bij dat laatste kan je denken aan gezondheidsgegevens als je tijdens een evenement onwel wordt.

Om de overeenkomst uit te voeren hebben we deze persoonsgegevens nodig, om jouw deelname aan een evenement, overnachting in een hotel of cateringwensen en de facturering mogelijk te maken. Daarnaast hebben we een belang bij deze gegevens om specifieke wensen te beantwoorden.

Wij bewaren deze persoonsgegegevens totdat de overeenkomst met je is uitgevoerd en tot 7 jaar daarna mede omdat de belastingdienst dat van ons verwacht.

Wij werken met bepaalde bedrijven samen. Deze partners kunnen dus jouw persoonsgegevens krijgen. Zij gebruiken jouw persoonsgegevens alleen voor de uitvoering van het evenement en om je op maat te informeren. Als partners buiten de Europese Economische Ruimte zijn gevestigd vragen we altijd jouw toestemming voordat zij jouw persoonsgegevens krijgen.

Internetsites van derden

Op onze websites vind je links naar andere websites. Deze privacyverklaring is hierop niet van toepassing. Dit geldt ook voor de social-media buttons die op onze website staan. Deze websites kunnen een ander privacybeleid hebben waarop wij geen invloed hebben. Deze privacyverklaring geldt alleen voor persoonsgegevens die je aan ons (persoonlijk of via de website) verstrekt. Je bent zelf verantwoordelijk voor het klikken op deze buttons en het kenbaar maken van jouw gegevens.

We gebruiken de verstrekte persoonsgegevens alleen voor de doeleinden zoals we hierboven hebben omschreven. Je bankgegevens die je hebt verstrekt kunnen wij voor de uitvoering van de betaling aan derden verstrekken. Deze derde is als verwerker tevens verplicht om zich aan de privacyregels te houden hetgeen wij schriftelijk hebben vastgelegd.

Contactformulier en Nieuwsbrief

Met het contactformulier kan je ons vragen stellen. Door het contactformulier te gebruiken, geeft je toestemming om je te benaderen voor het maken van een afspraak of om je gerichte informatie te sturen.

Je hebt de mogelijkheid om je te abonneren op onze nieuwsbrief. Hiervoor gebruiken wij jouw telefoonnummer, e-mailadres, naam.

Wij hebben een gerechtvaardigd belang bij het bewaren van deze gegevens om je te bereiken. Wij bewaren deze persoonsgegegevens totdat we zeker weten dat jouw vragen beantwoord zijn en daarna tot zes maanden voor de eventuele follow up van een gesprek.

Je kan je abonneren op onze nieuwsbrief. Dit abonnement kan je op ieder moment opzeggen. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink. Deze gegevens worden bewaard tot drie maanden nadat je het abonnement op de nieuwsbrief hebt opgezegd. Je kunt ook een email sturen om aan te geven geen nieuwsbrief meer van ons te willen ontvangen.

Gevoelige informatie

We zullen eventuele bijzondere persoonsgegevens (gezondheid, ras, etc.), indien mogelijk, verwijderen uit de vragen, klachten of andere zaken.

Wij verzamelen geen bijzondere persoonsgegevens, zoals gegevens over jouw gezondheid (of andere bijzondere persoonsgegevens) tenzij dat nodig is voor de uitvoering van een evenement en dan alleen met jouw toestemming.

Cookies

Op onze website maken wij gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op jouw pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Dit gebeurt direct als je onze website bezoekt.

De cookies op onze website gebruiken we vooral om onze website beter te laten functioneren. Waar wij je op onze website om jouw gegevens vragen, is dat om een vraag goed te kunnen beantwoorden, of omdat je je ergens voor aanmeldt. Deze gegevens gebruiken wij alleen daarom en worden niet gedeeld met derden.

Het gaat om de volgende gegevens: de browser die wordt gebruikt, het tijdstip en de duur van jouw bezoek; welke pagina’s bezocht zijn en foutmeldingen. Je kan deze cookies zelf verwijderen door binnen de instellingen van jouw computer de browser-geschiedenis te wissen.

Rechten met betrekking tot persoonsgegevens

Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van je hebben, kan je altijd contact met ons opnemen. Je hebt de volgende rechten:

  1. een uitleg krijgen over de persoonsgegevens die we verwerken en wat we daarmee doen;
  2. de inzage in jouw persoonsgegevens;
  3. het corrigeren van terechte fouten;
  4. het verwijderen van verouderde gegevens;
  5. het intrekken van toestemming;
  6. bezwaar maken tegen een bepaald gebruik en
  7. het overdragen van jouw gegevens naar een derde.

Als je vindt dat wij je niet op de juiste manier helpen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de onderstaande contactpersoon of de Autoriteit Persoonsgegevens.