in a nutshell.

merkpositionering en nieuwe identiteit met daadkracht.

client
Daad Notarissen

services
merkpositionering, visuele identiteit, tone of voice, content en copy, geanimeerde social posts, website,

tell me more.
Uit een fusie tussen twee gevestigde notariskantoren ontstond een nieuwe organisatie met een unieke cultuur en ambitie binnen de markt. Om dit ook in de propositie terug te laten komen, is een nieuwe naam, positionering en merkidentiteit nodig. En dat vanuit een gedegen proces waarin alle betrokken gehoord en gevonden worden.
a bit more context, please.

Het samengaan van twee organisaties heeft organisatorisch veel voeten in aarde en ook het borgen van de juiste cultuur en identiteit vergt vervolgens een gedegen traject waarin verschillende belanghebbenden een stem hebben. In het vormen en positioneren van de nieuwe organisatie spelen de merk- en kernwaarden van de fusiepartijen een essentiële rol. Daarin zit de verbinding.

Dus is ook in het bepalen van de nieuwe naam en positionering is goed gekeken naar de overeenkomsten in merkwaarden. Waarin vinden deze organisaties elkaar en waar versterken ze elkaar? Vanuit dit profiel is een toekomstbestendige naam gezocht die tegelijkertijd toegankelijkheid en ambitie communiceert. Dat is gevonden in Daad Notarissen.

Als naast de naam, ook de merkessentie, propositie en het profiel staat, wordt een merkidentiteit ontwikkeld die deze positionering versterkt. De krachtige naam krijgt een rond en vriendelijk woordmerk, dat in een frisse huisstijl verder wordt verrijkt met meermenselijkheid. Om vervolgens met dynamische claim de toegankelijkheid verder te benadrukken. Daad Notarissen. Voor een helder verhaal.

Rebranding Daad Notarissen
Wall design for the graphic design identity for Daad Notarissen
No items found.
de verdieping.

No items found.