in a nutshell.

Veiligheidscampagne voor duurzame gedragsverandering bij collega’s in de werkplaats.

client
Scania

services
concepting, identity design, character development, animatie, internal communication, international campaign, print

tell me more.
Veiligheid speelt een sleutelrol in alles wat Scania doet. Dat geldt voor haar producten, maar juist ook voor haar mensen. Een veilige werkomgeving en veiligheid op de werkvloer zijn dan ook belangrijke focuspunten. Maar dit zijn niet de meest populaire thema’s onder het personeel. Dus bedachten we een campagne rondom een virtuele collega om de richtlijnen en voorschriften sympathiek onder de aandacht te brengen. Maak kennis met Sven.
a bit more context, please.

Hoewel Scania veel aandacht besteed aan veiligheid zijn de voorschriften en regels niet altijd en overal evengoed bekend, of ze worden niet altijd goed nageleefd. Kleine foutjes kunnen dan grote gevolgen hebben. Dus introduceren we een campagne die alle medewerkers opnieuw het belang van veiligheid op de werkvloer laat zien. Een campagne die werkt omdat ze zich erin herkennen en zich erin kunnen verplaatsen.

In de Beter.Veilig-campagne komt virtuele collega Sven in herkenbare, alledaagse situaties waarin hij ¬¬laat zien hoe juist wel, of juist niet moet. Zonder belerend te zijn, kan Sven zijn collega’s op deze manier waarschuwen voor risicovolle situaties of het belang van veiligheidsvoorschriften. En door dat communiceren met sympathieke uitingen op verrassende momenten ontstaat het juiste sentiment om duurzame gedragsverandering te realiseren.

En na de introductie in Nederland is de campagne inmiddels vertaald en ingevoerd in andere Europese landen.

Scania Beter Veilig internal branding veiligheidscampagne
No items found.
No items found.